GGZ Praktijk Casti - Tan

Psychologiepraktijk Casti en Psychotherapie- en Artspraktijk Tan

Welkom

Welkom op de site van GGZ Praktijk Casti - Tan, een samenwerkingsverband tussen Psychologiepraktijk Casti en Psychotherapie- en Artspraktijk Tan.

De praktijken van Maria Casti en Lion Tan zijn alleen beschikbaar voor waarneming bij instellingen voor Basis en Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg.

Verwijzing en Aanmelding

Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) wordt vergoed na verwijzing door huisarts of bedrijfsarts. De verwijzing moet aan strikte voorwaarden van de zorgverzekeraar voldoen. De arts bekijkt of u in de Basis of in de Gespecialiseerde GGz behandeld dient te worden. Klachten die voor de Gespecialiseerde GGz in aanmerking komen zijn complexer en ernstiger van aard.

Wachttijden 

Momenteel n.v.t.

Behandeling

Het aantal gesprekken dat u binnen de Basis GGz kan worden aangeboden is variabel. Afhankelijk van de ernst van de klachten zijn vier prestaties mogelijk: kort, middel, intensief en een onvolledig traject voor onterechte verwijzingen (als klachten te licht of te zwaar zijn). Het aantal gesprekken dat u binnen de Gespecialiseerde GGz kan worden aangeboden is in principe niet beperkt.

Vergoedingen en kosten

GGz valt binnen de basisverzekering Geestelijke Gezondheidszorg. Voor de gehele GGz geldt geen eigen bijdrage. Alle zorg behalve huisartsenzorg wordt wel belast met een “Eigen risico”. De hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2022 €385. De hoogte van uw eigen risico is mede afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

Wenst u meer informatie over zorgtrajecten, vergoedingen en tarieven, dan kunt u die opvragen bij uw zorgverzekeraar.